Faculty

[Japanese]

Group of Information Media and Society
DONKAI Saori, GOTO Yoshihiro, HARA Atsuyuki, JOHO Hideo, KOGURE Kei, KUROKO Kazuo, MATSUMOTO Koichi, MATSUNAWA Masato, MIZOUE Chieko, MURAI Maiko, MUSHAKOJI Sumiko, NAKAYAMA Shin-ichi, SHIRAI Tetsuya, WATANUKI Toyoaki, YOKOYAMA Mikiko, YOTSUMOTO Masahiro, YUKAWA Tomohiko
Group of Management of Information and Media
EBISUZAKI Toshikazu, FUKAMI Kaoru, HIRAKUE Yuji, IKEUCHI Atsushi, ISHII Hirotoyo, ITSUMURA Hiroshi, IWASAWA Mariko, MATSUBAYASHI Mamiko, MIDORIKAWA Nobuyuki, MINAI Hideki, MORIKAWA Seiki, OHBA Ichiro, OOSAWA Fumito, SANNAMI Chihomi, SUZUKI Kanae, TAMURA Hajime, TANIGUCHI Shoichi, TEZUKA Takerou, TOSHIMORI Atsushi, TSUJI Keita, UEMATSU Sadao, YOSHIDA Yuko, YOSHIKANE Fuyuki
Group of Information Media System
HASEBE Kigen, HASEGAWA Hidehiko, ISHIZUKA Hidehiro, KOBAYASHI Kiyoshi, KUROKAWA Kenji, MATSUMOTO Makoto, MATSUMURA Atsushi, MIKAWA Masahiko, MORITSUGU Shuichi, NAKAI Hisashi, SAKAGUCHI Tetsuo, SATOH Tetsuji, SHIZUME Kosuke, SUZUKI Nobutaka, TANAKA Kazuyo, TOKII Maki, TSUJIMURA Takeshi, UDA Norihiko
Group of Information Media Development
HIRAGA Yuzuru, INOUE Tomoo, ISOYA Junichi, KAMO Ryuichi, KAWARASAKI Masatoshi, KIM Sangtae, MAESHIRO Tetsuya, MIZUOCHI Norikazu, MORISHIMA Atsuyuki, MORITA Hiromi, MUNEMURA Izumi, NAGAMORI Mitsuharu, NISHIOKA Teiichi, ODAKA Kazumi, OGAWA Keiji, SUGIMOTO Shigeo, SUZUKI Seiichiro, UMEDA Takahide

Group of Information Media and Society

DONKAI Saori (Associate Professor) Library and Information Science, Library History
[more..]

GOTO Yoshihiro (Professor) Intellectual History of Communication, Socio-Information Studies
[more..]

HARA Atsuyuki (Assistant Professor) Library and Information Science, Library History
[more..]

ISHII Kaori (Associate Professor) Privacy, Personal Information Protection, Information Law
[more..]

JOHO Hideo (Assistant Professor) Information Retrieval, Information Seeking Behavior, Reference Science
[more..]

KOGURE Kei (Professor (Cooperative Graduate School Program)) Info-media & Communication Studies, Consumer & Market Analysis
[more..]

MAESHIRO Tetsuya (Associate Professor) Knowledge Structure and Manipulation, Computational Biology
[more..]

MATSUMOTO Koichi (Professor) Chinese History, Chinese Bibliography
[more..]

MATSUNAWA Masato (Professor) Intellectual Property Law
[more..]

MIZOUE Chieko (Chair, Master's and Doctoral Programs of Library, Information and Media Studies; Professor) Policy of Higher Education, Cultural Policy
[more..]

MURAI Maiko (Assistant Professor) Intellectual Property Law, Copyright Law
[more..]

MUSHAKOJI Sumiko (Associate Professor) Communication Studies, Sociology of knowledge
[more..]

NAKAYAMA Shin-ichi (Provost, School of Informatics; Professor) Applied Informatics
[more..]

SHIRAI Tetsuya (Associate Professor) Local History in Japan, Historical Materials, Archival Sciense
[more..]

WATANUKI Toyoaki (Professor) Japanese Literature, Japanese Books
[more..]

YOKOYAMA Mikiko (Assistant Professor) Philosophy, Knowledge Theory
[more..]

YOTSUMOTO Masahiro (Associate Professor (Cooperative Graduate School Program)) Consumers and Audience Studies
[more..]

YUKAWA Tomohiko (Associate Professor (Cooperative Graduate School Program)) Information Sociology
[more..]


Group of Management of Information and Media

EBISUZAKI Toshikazu (Professor (Cooperative Graduate School Program)) Astrophysics, Computational Science
[more..]

FUKAMI Kaoru (Professor (Cooperative Graduate School Program)) Bioinformatics, Molecular Evolution
[more..]

HIRAKUE Yuji (Professor) Library and Information Science, School Library
[more..]

ICHIKAWA Eri (Associate Professor) Public Library Policy
[more..]

IKEUCHI Atsushi (Associate Professor) Library and Information Science
[more..]

ITSUMURA Hiroshi (Professor) Academic Library Management, Scholarly Information Systems, Information Search Behavior
[more..]

IWASAWA Mariko (Professor) Organization of Information
[more..]

MATSUBAYASHI Mamiko (Assistant Professor) Information Behavior, Media Studies
[more..]

MIDORIKAWA Nobuyuki (Professor) Library and Information Science
[more..]

MINAI Hideki (Professor) Library and Information Science, Public Libraries
[more..]

NOMOTO Yuji (Associate Professor) Public Management
[more..]

OHBA Ichiro (Assistant Professor) Library and Information Science
[more..]

OOSAWA Fumito (Assistant Professor) Educational Technology
[more..]

SANNAMI Chihomi (Assistant Professor) Technical Communication, Knowledge and Information Study
[more..]

SUZUKI Kanae (Associate Professor) Social Psychology, Educational Engineering, Social Information
[more..]

TAMURA Hajime (Associate Professor) Library and Information Science, Econometrics
[more..]

TANIGUCHI Shoichi (Professor) Organization of Information Resources, Information Organization
[more..]

TOSHIMORI Atsushi (Professor) Behavioral Modeling
[more..]

TSUJI Keita (Associate Professor) Natural Language Processing, Library and Information Science Education
[more..]

UEMATSU Sadao (Provost; Professor) Architectural Planning, Library and Information Science
[more..]

YOSHIDA Yuko (Professor) Library and Information Science
[more..]

YOSHIKANE Fuyuki (Associate Professor) Bibliometrics, Informetrics
[more..]


Group of Information Media System

HASEGAWA Hidehiko (Professor) High Performance Computing, Numerical Linear Algebra
[more..]

ISHIZUKA Hidehiro (Professor) Digital Document, Information and Knowledge System
[more..]

KOBAYASHI Kiyoshi (Professor (Cooperative Graduate School Program)) Wireless Communication Systems
[more..]

KUROKAWA Kenji (Associate Professor (Cooperative Graduate School Program)) Optical Communication Systems
[more..]

MATSUMOTO Makoto (Dean, College of Knowledge and Library Sciences; Professor) Computational Physics, Computer Simulations
[more..]

MATSUMURA Atsushi (Assistant Professor) Informatics
[more..]

MORITSUGU Shuichi (Professor) Computer Science
[more..]

SAKAGUCHI Tetsuo (Associate Professor) Information Science
[more..]

SATOH Tetsuji (Professor) Information Access, Data Engneering
[more..]

SEKI Yohei (Assistant Professor) Information Access Technologies, Natural language Processing
[more..]

SHIZUME Kosuke (Professor) Information Physics, Quantum Mechanics
[more..]

SUZUKI Nobutaka (Associate Professor) Structured Documents, Database
[more..]

TEZUKA Taro (Associate Professor) Information Retrieval, Statistical Language Model
[more..]

TOKII Maki (Assistant Professor) Computational Physics
[more..]

UDA Norihiko (Associate Professor) Information Resource Management, Digital Library
[more..]


Group of Information Media Development

FUJISAWA Makoto (Assistant Professor) Computer Graphics, Physics Simulation
[more..]

HIRAGA Yuzuru (Professor) Cognitive Science, Artificial Intelligence, Music Information Processing
[more..]

INOUE Tomoo (Associate Professor) Information Science, Learning Science
[more..]

KAMO Ryuichi (Professor (Cooperative Graduate School Program)) Digital Archives and Representation Technologies
[more..]

KAWARASAKI Masatoshi (Professor) Information and Communication Network
[more..]

KIM Sangtae (Assistant Professor) Art & Design, Information Design, VR/AR Content Production
[more..]

MIKAWA Masahiko (Associate Professor) Robotics, Interface, Robot vision
[more..]

MORISHIMA Atsuyuki (Associate Professor) Data Engineering, Databases
[more..]

MORITA Hiromi (Assistant Professor) Experimental Psychology, Cognitive Psychology
[more..]

MUNEMURA Izumi (Associate Professor (Cooperative Graduate School Program)) Cultural Essay on Print Media Expression, Research on the History of Printing and Expression Technologies, The Development and Operation of Cultural Facilities
[more..]

NAGAMORI Mitsuharu (Assistant Professor) Information Science
[more..]

NAKAI Hisashi (Associate Professor) Compiler Construction, Programming
[more..]

NISHIOKA Teiichi (Professor) Media Studies, Content Production
[more..]

ODAKA Kazumi (Professor) Pattern Recognition, Character Recognition
[more..]

OGAWA Keiji (Professor (Cooperative Graduate School Program)) Representation Technology of Information
[more..]

SUGIMOTO Shigeo (Professor) Digital Libary, Digital Archive, Metadata
[more..]

SUZUKI Seiichiro (Professor) Content Producing, Image Presentation
[more..]

TANAKA Kazuyo (Director, Research Center for Knowledge Communities; Professor) Speech Processing, Digital Signal Processing
[more..]Last modified: Apr. 1, 2011