2x2の行列式と逆行列

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35

double CalDetMat2x2(const vector<double> &m)
{
  return m[0]*m[3]-m[1]*m[2];
}
 

bool CalInvMat2x2(const vector<double> &m, vector<double> &invm)
{
  double det = CalDetMat2x2(m);
  if(fabs(det) < RX_FEQ_EPS){
    return false;
  }
  else{
    double inv_det = 1.0/det;
    invm[0] = inv_det*m[3];
    invm[1] = -inv_det*m[1];
    invm[2] = -inv_det*m[2];
    invm[3] = inv_det*m[0];
    return true;
  }
}

3x3の行列式と逆行列

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48

double CalDetMat3x3(const vector<double> &m)
{
  // a11a22a33+a21a32a13+a31a12a23-a11a32a23-a31a22a13-a21a12a33
  return m[0]*m[4]*m[8]+m[3]*m[7]*m[2]+m[6]*m[1]*m[5]
     -m[0]*m[7]*m[5]-m[6]*m[4]*m[2]-m[3]*m[1]*m[8];
}
 

bool CalInvMat3x3(const vector<double> &m, vector<double> &invm)
{
  double det = CalDetMat3x3(m);
  if(fabs(det) < RX_FEQ_EPS){
    return false;
  }
  else{
    double inv_det = 1.0/det;
 
    invm[0] = inv_det*(m[4]*m[8]-m[5]*m[7]);
    invm[1] = inv_det*(m[2]*m[7]-m[1]*m[8]);
    invm[2] = inv_det*(m[1]*m[5]-m[2]*m[4]);
 
    invm[3] = inv_det*(m[5]*m[6]-m[3]*m[8]);
    invm[4] = inv_det*(m[0]*m[8]-m[2]*m[6]);
    invm[5] = inv_det*(m[2]*m[3]-m[0]*m[5]);
 
    invm[6] = inv_det*(m[3]*m[7]-m[4]*m[6]);
    invm[7] = inv_det*(m[1]*m[6]-m[0]*m[7]);
    invm[8] = inv_det*(m[0]*m[4]-m[1]*m[3]);
 
    return true;
  }
}

4x4の行列式と逆行列

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63

inline double CalDetMat4x4(const vector<double> &m)
{
  return m[0]*m[5]*m[10]*m[15]+m[0]*m[6]*m[11]*m[13]+m[0]*m[7]*m[9]*m[14]
     +m[1]*m[4]*m[11]*m[14]+m[1]*m[6]*m[8]*m[15]+m[1]*m[7]*m[10]*m[12]
     +m[2]*m[4]*m[9]*m[15]+m[2]*m[5]*m[11]*m[12]+m[2]*m[7]*m[8]*m[13]
     +m[3]*m[4]*m[10]*m[13]+m[3]*m[5]*m[8]*m[14]+m[3]*m[6]*m[9]*m[12]
     -m[0]*m[5]*m[11]*m[14]-m[0]*m[6]*m[9]*m[15]-m[0]*m[7]*m[10]*m[13]
     -m[1]*m[4]*m[10]*m[15]-m[1]*m[6]*m[11]*m[12]-m[1]*m[7]*m[8]*m[14]
     -m[2]*m[4]*m[11]*m[13]-m[2]*m[5]*m[8]*m[15]-m[2]*m[7]*m[9]*m[12]
     -m[3]*m[4]*m[9]*m[14]-m[3]*m[5]*m[10]*m[12]-m[3]*m[6]*m[8]*m[13];
}
 

inline bool CalInvMat4x4(const vector<double> &m, vector<double> &invm)
{
  double det = CalDetMat4x4(m);
  if(fabs(det) < RX_FEQ_EPS){
    return false;
  }
  else{
    double inv_det = 1.0/det;
 
    invm[0] = inv_det*(m[5]*m[10]*m[15]+m[6]*m[11]*m[13]+m[7]*m[9]*m[14]-m[5]*m[11]*m[14]-m[6]*m[9]*m[15]-m[7]*m[10]*m[13]);
    invm[1] = inv_det*(m[1]*m[11]*m[14]+m[2]*m[9]*m[15]+m[3]*m[10]*m[13]-m[1]*m[10]*m[15]-m[2]*m[11]*m[13]-m[3]*m[9]*m[14]);
    invm[2] = inv_det*(m[1]*m[6]*m[15]+m[2]*m[7]*m[13]+m[3]*m[5]*m[14]-m[1]*m[7]*m[14]-m[2]*m[5]*m[15]-m[3]*m[6]*m[13]);
    invm[3] = inv_det*(m[1]*m[7]*m[10]+m[2]*m[5]*m[11]+m[3]*m[6]*m[9]-m[1]*m[6]*m[11]-m[2]*m[7]*m[9]-m[3]*m[5]*m[10]);
 
    invm[4] = inv_det*(m[4]*m[11]*m[14]+m[6]*m[8]*m[15]+m[7]*m[10]*m[12]-m[4]*m[10]*m[15]-m[6]*m[11]*m[12]-m[7]*m[8]*m[14]);
    invm[5] = inv_det*(m[0]*m[10]*m[15]+m[2]*m[11]*m[12]+m[3]*m[8]*m[14]-m[0]*m[11]*m[14]-m[2]*m[8]*m[15]-m[3]*m[10]*m[12]);
    invm[6] = inv_det*(m[0]*m[7]*m[14]+m[2]*m[4]*m[15]+m[3]*m[6]*m[12]-m[0]*m[6]*m[15]-m[2]*m[7]*m[12]-m[3]*m[4]*m[14]);
    invm[7] = inv_det*(m[0]*m[6]*m[11]+m[2]*m[7]*m[8]+m[3]*m[4]*m[10]-m[0]*m[7]*m[10]-m[2]*m[4]*m[11]-m[3]*m[6]*m[8]);
 
    invm[8] = inv_det*(m[4]*m[9]*m[15]+m[5]*m[11]*m[12]+m[7]*m[8]*m[13]-m[4]*m[11]*m[13]-m[5]*m[8]*m[15]-m[7]*m[9]*m[12]);
    invm[9] = inv_det*(m[0]*m[11]*m[13]+m[1]*m[8]*m[15]+m[3]*m[9]*m[12]-m[0]*m[9]*m[15]-m[1]*m[11]*m[12]-m[3]*m[8]*m[13]);
    invm[10] = inv_det*(m[0]*m[5]*m[15]+m[1]*m[7]*m[12]+m[3]*m[4]*m[13]-m[0]*m[7]*m[13]-m[1]*m[4]*m[15]-m[3]*m[5]*m[12]);
    invm[11] = inv_det*(m[0]*m[7]*m[9]+m[1]*m[4]*m[11]+m[3]*m[5]*m[8]-m[0]*m[5]*m[11]-m[1]*m[7]*m[8]-m[3]*m[4]*m[9]);
 
    invm[12] = inv_det*(m[4]*m[10]*m[13]+m[5]*m[8]*m[14]+m[6]*m[9]*m[12]-m[4]*m[9]*m[14]-m[5]*m[10]*m[12]-m[6]*m[8]*m[13]);
    invm[13] = inv_det*(m[0]*m[9]*m[14]+m[1]*m[10]*m[12]+m[2]*m[8]*m[13]-m[0]*m[10]*m[13]-m[1]*m[8]*m[14]-m[2]*m[9]*m[12]);
    invm[14] = inv_det*(m[0]*m[6]*m[13]+m[1]*m[4]*m[14]+m[2]*m[5]*m[12]-m[0]*m[5]*m[14]-m[1]*m[6]*m[12]-m[2]*m[4]*m[13]);
    invm[15] = inv_det*(m[0]*m[5]*m[10]+m[1]*m[6]*m[8]+m[2]*m[4]*m[9]-m[0]*m[6]*m[9]-m[1]*m[4]*m[10]-m[2]*m[5]*m[8]);
 
    return true;
  }
}

トップ   編集 凍結 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2022-11-30 (水) 13:48:05