Lanczos双直交化法で線形システム&ref(ls_bicg2_bi-lanczos_ls.eq1.gif,nolink,70%);を解く.ここで,Aは&ref(ls_bicg2_bi-lanczos_ls.eq2.gif,nolink,70%);の非対称行列である.
基本的な手順はLanczos法を同じである.


>
&ref(ls_bicg2_bi-lanczos_ls.eq3.gif,nolink,70%);を計算~
ベクトル&ref(ls_bicg2_bi-lanczos_ls.eq4.gif,nolink,70%);と&ref(ls_bicg2_bi-lanczos_ls.eq5.gif,nolink,70%);となるような&ref(ls_bicg2_bi-lanczos_ls.eq6.gif,nolink,70%);を設定~
&ref(ls_bicg2_bi-lanczos_ls.eq7.gif,nolink,70%);を設定~
for(j = 1,2,...,m){~
  &ref(ls_bicg2_bi-lanczos_ls.eq8.gif,nolink,70%);~
  &ref(ls_bicg2_bi-lanczos_ls.eq9.gif,nolink,70%);~
  &ref(ls_bicg2_bi-lanczos_ls.eq10.gif,nolink,70%);~
  &ref(ls_bicg2_bi-lanczos_ls.eq11.gif,nolink,70%);~
  if(&ref(ls_bicg2_bi-lanczos_ls.eq12.gif,nolink,70%);) 反復終了~
  &ref(ls_bicg2_bi-lanczos_ls.eq13.gif,nolink,70%);~
  &ref(ls_bicg2_bi-lanczos_ls.eq14.gif,nolink,70%);~
  &ref(ls_bicg2_bi-lanczos_ls.eq15.gif,nolink,70%);~
}
}~
&ref(ls_bicg2_bi-lanczos_ls.eq16.gif,nolink,70%);~
&ref(ls_bicg2_bi-lanczos_ls.eq17.gif,nolink,70%);~
&ref(ls_bicg2_bi-lanczos_ls.eq18.gif,nolink,70%);~

トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS